Яшчэ Польска не згiнэла, ў сэнсе «Ай, малайца!»

Пацешылi нашыя заходнiя суседзi. Як у спартовым сэнсе (па ўсiх футбольных рэйтынгах палякi у параўнаньнi з маскалямi выглядалi вiдавочнымi лузэрамi), так i у палiтычным («ультрас» дакладна давялi, што ня ўсе у Польшчы «тускi»).
/Порадовали наши западные соседи. Как в спортивном смысле (по всем футбольным рейтингам поляки по сравнению с россиянами выглядят очевидными лузерами), так и в политическом («ультрас» чётко продемонстрировали, что не все в Польше «туски»)./

Крываногi Ваван

  

Нейкi час таму мы са старым праязджалi праз Глыбокае па справах i прыпынiлiся на пляцы Корсака, недалёка ад гэтага помнiку. Бацька паглядзеў на яго ды кажа: «У скульптуры цяжка адлюстраваць крывыя мазгi. Аднак ня гледзячы нi на што, аўтар варты…

Зьнешняе падабенства /Внешняя похожесть/

На «Вiясат-хiстары» йшла перадача аб антыфашысцкiм супрацiве на Чэхаславаччыне. Нехта клiкнуў пультам, i вось па скрынi бачу афiцыёз на сьвяце ў Полацку. Хвiлiначку будзь ласка, недзе я яго толькi што бачыў .Да чаго ж тутэйшы губернатар падобны да намесьнiка ў Багемii i Маравii Рэйнхарда Гейдрыха . Хiба што старэйшы, ну i вiдавочна меней таленавiты, праўда жывы.

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ "РАБКРИН" :-) (Предложения по реорганизации с/х Беларуси)

В соседней теме в очередной раз прозвучало, мол критиковать власть – много ума не нужно, а вот что конкретно предлагаете. Предлагаю я одно – «сменить систему», но для ясности конкретизирую, что следовало бы на мой взгляд сделать в с/х, чтобы люди на селе почувствовали себя людьми, а не рабами на галерах и начали жить, а не выживать. Не претендую на глубину – я ведь специально не готовился, думаю, есть ешё куча моментов, которые я упустил, но о том, что изложил ниже, готов поговорить.

1. В «Законе о земле» предусмотреть возможность частной собственности на земли с/х назначения. 1.1. Разработать…

с/х беларуси,реформы

1:2 И кому? французам!

За хоккейную сборную я перестал болеть уже лет пятнадцать как, примерно с того момента, когда главный какеист оставил в покое яйца и взялся за клюшку. Ввиду незаинтересованности и благодаря большому опыту боления за настоящий хоккей времён Харламова-братьев Штясных-Бобби Хала не разделял официальных иллюзий по поводу текущего чемпионата. То, что их поимели янкесы было предсказуемо, то что натянули словаки – более чем, но просрать французам… .

хоккей,какей

Натакi па нацпытаньнi/Заметки по нацвопросу (па матывах «дыскусii» вакол сьцяга)

Пачну са сцьвярджэння, што нацыянальнай беларускай дзяржавы (у сучасным еўрапейскім разуменні тэрмінаў «беларускі», «нацыя» і «дзяржава») няма і не было. На пачатку прапанаваў бы раз і назаўжды дамовіцца, што тэрмін «беларускі» з'яўляецца выключна палiтонiмам. Гэта агульны назоў для насельніцтва дзяржавы “Беларусь”, не больш. Вышэйпрыгаданая дзяржава была створана ў значнай ступенi штучным шляхам у выніку распаду каланіяльнай імперыі. У склад яе ўвайшлі зямлі, што раней (да акупацыі Масковіяй) належылі да т.зв. Літвы (Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага) у частцы, населенай…

беларусь,монакультурная дзяржава

Праэкт «Крэў’я»

Колькi год таму ў сецiўным асяродку даволi актыўна абмяркоўвалася iдэя цывiлiзаванага падзелу краiны на дзьве часткi з утварэньнем незалежнай дзяржавы «Крэў’я» для тых грамадзянаў РБ, каму няўтульна ў калгасным выраi. Прапаную аднавiць абмеркаваньне. Калi каротка, сэнс наступны: праводзiцца агульнанацыянальны рэферэндум цi нейкая iншая форма апытаньня насельнiцтва; прапарцыянальна колькасьцi згодных да пераходу ў грамадзянства новай краiны наразаецца плошча ад заходняй мяжы; праводзiцца новая «рыса Керзана»; перасяленьне ажыцьцяўляецца цягам аднаго года; на пераходны час межы новай дзяржавы…

дзяржава,межы

Вялiкдзень, думкi

У Вялiкодны тыдзень натуральна задумвацца над пытаньнямi жыцьця i сьмерцi, здраднiцтва i велiчы духу. Вось цi не парадаксальна тое, што кожны больш-менш знаёмы з асновамi хрыстыянства, ведае аб Iудзе, а вось прыгадаць iмёны iншых апосталау будзе хучэй за усё невырашальнай задачай. Гэткае ж i у жыцьцi. Працавау з матэрыяламi па карнай аперацыi «Фрулiнгфэст» (дарэчы, пачалася на праваслауны Вялiкдзень) 16 красавiка-8 трауня 1944 г. у Полацка-Лепельскай партызанскай зоне, сутыкнууся з наступным: найбольшая колькасьць iнфармацыi у сецiве аб камандзiры 1-ай Антыфашыскай брыгады Уладзiмiры…

здрада,сумленьне

Перманентна-вясновы маразм

Дэжавю? – падумалася мне. Дакладна гэты навес я бачыу увесну прошлага года побач з  М1 недалёка ад Кобрына. Здалося, што нават менавiта гэтыя пузаны-гаёвыя купкавалiся тады ля трасы i вось сёньня гэныя тлустыя лычы я бачу недалёка ад Столiну. Так i ёсьць – па радыё паведамiлi, што эмiр-шах-генералiсiмус «ашчасьлiвiу» сваiм наведваньнем гальшанскiх баптыстау-агуркаводау. Цiкава, чаму сюды? Тут здаецца усё i так працуе як мае быць (хучэй насуперак, чым дзякуючы)? Чаму б не паехаць у Воршу i не разабрацца, як так адбылося, што персанальна прызначаны кiраунiк мясаперапрацоучага камбiнату не…

агуркi

Хрыстус уваскрос!

Усiх каталiкоу, унiятау i пратэстантау розных чынау вiншую з Велiкоднымi сьвятамi. Хрыстус уваскрос!

вялiкдзень
mastersven
57 постов
Последние комментарии
natchen
Letto
function li_counter() {var liCounter = new Image(1,1);liCounter.src = '//counter.yadro.ru/hit;bloger?t44.6;r'+((typeof(screen)=='undefined')?'':';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+';'+Math.random();}